Skal gi svenskene norske balkonger

Balkongentreprenøren

Balkongentreprenøren hadde planer om å rykke inn i det svenske markedet i mars, men ble effektivt stanset av pandemien. 

Gründer Nils Torsvik er ivrig etter å komme i gang med etableringen av Balkongentreprenøren i Stockholm. Så snart det blir slutt på karantene mellom Norge og Sverige realiserer han drømmen om det blågule landet i øst.

Milliardmarked

– Potensialet blant eldre, svenske borettslag er enormt. Svenske borettslag har vært forsømt. Dette har vedvart fordi det er lite konkurranse, begrenset til én entreprenører som er spesialisert på fasader og balkonger, sier Torsvik. Han beskriver det svenske markedet som monopolistisk uten reelle valgmuligheter.

Norske referanser skaper tillit

Det viktigste Torsvik bærer med seg over grensen til Sverige er norske referanser, som det etterhvert har blitt mange av. I tillegg kan Balkongentreprenøren vise til langt høyere nivå på design og funksjonalitet, samt skreddersydde løsninger til hvert enkelt borettslag fremfor standardiserte løsninger.

Bilde av renovert blokk
Åshøgda borettslag i Drammen er et visningsprosjekt i Sverige


– Vi må synliggjøre hva vår innsats har betydd for borettslag i Norge, og borettslag er kjent for å hente erfaringer fra hverandre. Den viktigste egenskapen vi kan vise frem er tillit, og den baserer seg på hva vi faktisk har levert og hvordan kundene har respondert i ettertid. Bærekraftige attester får vi først etter at prosjekter er fullført og prøvd ut av beboerne, sier balkong-gründeren

Teglstein

En av de avgjørende referansene er Åshøgdas borettslag i Drammen som består av boligblokker i teglestein. Balkongentreprenøren har bygget innglassete balkonger samtidig som det opprinnelige uttrykket blir stående i det verneverdige bygningene. 
– Sverige har enormt med blokker bygget i teglstein. Vi kan modernisere fasader uten at borettslag mister sin opprinnelige identitet, sier Torsvik.

Flere svenske borettslag

I Sverige er det enda flere borettslag enn i Norge, og vedlikeholdsetterslepet er betydelig. Torsvik har allerede fått på plass den tekniske kompetansen i nabolandet, og arbeider nå med å sette sammen en salgsavdeling. 
– Hovedmarkedet er i første omgang de store byene. Det er i disse områdene vi finner de største og mest nedslitte borettslagene. Sverige trenger konkurranse i dette markedet, og vi blir et kjærkomment alternativ til balkong-monopolet, sier Torsvik.