Balkong og fasadeendring

Dagens balkongsystemer ivaretar funksjoner som er utviklet for å tilføre et bomiljø som tidligere ikke var mulig. En kombinert åpen/lukket balkong gir mange bruksmuligheter, og benyttes i mange situasjoner som et ekstra rom. Tekniske og arkitektoniske løsninger er tilpasset individuelt for hvert enkelt borettslag.

Hvordan påvirker fuktighet betongen i åpne balkonger?

Kombinasjonen av vær og vind eksponerer betongen for fuktighet. Frostsprengning i betong oppstår ved veksling mellom kulde og rein. Sprekkdannelser i betongoverflater som er direkte eksponert for overflatevann er særlig utsatt for frostsprengning. Dette medfører at mindre betongflak kan løsne som følge av kreftene som oppstår ved at vannet fryser og utvider seg inne i betongkonstruksjonen. Nedfall av betong fra bygningskroppen pga dette fenomenet er ikke uvanlig, og utgjør en betydelig risiko for beboerne. Armeringsjern i betongen vil etterhvert begynne å ruste og det oppstår svekkelse i den bærende konstruksjonen. 

Renovering hvert 15. år

Ytre belastninger fører til at en åpen balkong må repareres ca. hvert 15. År. Med en vanlig betongrenovering får man en balkong med samme størrelse og utførelse som tidligere. Dette er en dyr og tidkrevende prosess som dessuten må gjentas om noen år.

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål om rehabiliterieng av din fasade

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]