ansvarsrett

 

Sentral godkjenning for: BALKONGENTREPRENØREN AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 994734652, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av planog bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).

Direktoratet for byggkvalitet

PDF-versjon

Glass og Fasadeforeningen

Balkongentreprenøren AS er medlem i Glass og Fasadeforeningen og har forpliktet seg til å etterleveforeningens formålsparagraf og krav om lovlydighet og etisk handel.

Sertifikat i PDF-versjon