Nå skal borettslagene med i det grønne skiftet

Runar Soltveit i Balkongentreprenøren i samtale med Bård Folke Fredriksen, adm.dir i NBBL

Bård Folke Fredriksen oppfordrer norske borettslag til å oppgradere slik at strømforbruk, bokvalitet og lommeboken får det bedre. Det kom frem da han gjestet konferansen “Vi fornyer Bergen” nylig. 

Direktøren i NBBL møtte et modent publikum i Grieghallen.Flere av tilhørerne representerer nettopp eldre borettslag bygget i perioden 1950-1980-årene. 

Bærekraft

– Vi er inne i en tid hvor vi merker at bærekraft får flere betydninger, sier daglig leder Runar Soltveit i Balkongsentreprenøren. Sammen med Fredriksen skisserte han det grønne skiftet som også borettslag og sameier er en del av. 

Bård Folke Fredriksen sier det ganske enkelt; 80 prosent av eksisterende bygg i 2050 er allerede bygget.
Han påpeker dessuten at borettslag og sameier står seg nesten til evig tid sammenlignet med eldre næringsbygg, som representerer det største klimaavtrykket med først og rive og deretter bygge opp igjen.

– De mest klimavennlige boligene er allerede bygget, forutsatt at de oppgraderes, sier NBBL-direktøren, og fortsetter entusiastisk:

Stort potensiale

– Norske borettslag og sameier har et stort potensiale for å oppgradere og samtidig bli grønnere. Etterisolering, nye vinduer, dører og bruk av varmepumper kan gi bedre inneklima og redusere strømregningen. Mange borettslag undersøker også muligheten for egen bergvarme eller solceller på taket. 


Avgiftsendringer gjør dessuten lønnsomheten i solceller vesentlig bedre. På den måten kan husholdningene være bedre rustet mot fremtidig høyere strømpriser, ifølge Folke Fredriksen.

Redusert strømforbruk

– Borettslagene må komme i gang og undersøke mulighetene. Rehabilitering koster, men redusert strømforbruk kan være med å finansiere dette. Strømmen blir neppe rimeligere med årene. Oppgradering betyr mye for bokvalitet, lommeboken og klimaet. Det er bare vinnere, sier han.


Runar Soltveit i Balkongentreprenøren merker at klimavennlige løsninger er etterspurt.

Grønnere profil

– Vesentlig reduskjon av strømforbruket står alltid høyt på agendaen i våre prosjekter, og det er borettslagene som stresser lavere forbruk. Borettslagene er opptatt av å få en grønnere profil. Det er et godt tegn, og sideeffektene er også positive knyttet til bomiljø og økt pris på leilighetene. Vi merker at de borettslag som tar vedlikehold og rehabilitering på alvor øker prisene relativt raskt mellom en halv million kroner til en million kroner, sier han.