Megler: Nye balkonger ga prisrekorder

Megler Younas Mohammed Ahtsham har i løpet av kort tid satt prisrekorder i Åshøgda borettslag i Drammen. 

Borettslaget med 210 leiligheter har nå fått nye, innglassete balkonger.

Bilde av Gunnar Alternes foran boligblokken
Gunnar Alsternes, styreleder i Åshøgda borettslag kan glede seg over prisutviklingen

Solgt på første visning

– Interessentgruppen på disse leilighetene er stort sett førstegangskjøpere og en eldre kundegruppe som vil ned på «flata» for en enklere hverdag. Antall visningsdeltagere varierer noe, men leilighetene jeg har solgt har gått til prisantydning eller mer etter første visning, sier megleren. 

Omsetningshastigeten i Drammen ligger på cirka 35 dager. Leilighetene i Åshøgda har hatt en raskere omsetningshastighet enn snittet. Samtlige leiligheter er solgt etter første fellesvisning. 

– Bare de siste tre månedene har jeg solgt tre leiligheter. To av leilighetene har satt prisrekorder, sier Younas.  

Har rehabiliteringen hatt innvirkning på de økte prisene i borettslaget?

– Borettslaget er godt drevet og godt vedlikeholdt. Dette er faktorer som bidrar til stor trygghet hos potensielle kjøperne. Det er nye vann- og avløpsledninger, nye bad, utgangsdører og ikke minst nye vinduer og innglassete balkonger, svarer han. 

Har du registrert at de innglassete balkongene har forsterket interesse/pris?

– Byggene består av ettroms og toroms leiligheter med begrenset størrelse. Det er klart at de nye innglassede balkongene på de små leilighetene har blitt et stort løft. Balkongene er av såpass god størrelse at de oppleves som et ekstra rom. Dermed slipper beboeren å dra ut for å sole seg eller grille. Dette er balkonger som kan brukes hele året, sier megleren.

Har rehabiliteringen også ført til at leilighetene er enklere å omsette/omløpshastighet?

– Ja, absolutt. For mange er uteplass viktig. Jeg mener vi får en større kjøpegruppe med de innglassede balkongene. De minste leilighetene har nok fått det største løftet fordi de tidligere ikke har hatt noen balkong i det hele tatt.

Hva er ditt eget inntrykk av før og etter rehabiliteringen, sett fra en meglers ståsted?

– I starten av rehabiliteringen var det færre interessenter. Da presenterte vi en skisse av hvordan det skulle se ut.  Under det siste salget merket jeg at interessentene brukte mye tid på balkongen. Med balkongen får potensielle kjøpere et enda klarere bilde og formening om bomiljlø og boområdet, sier Younas.