Kvartalets medarbeider

Piotr Smyda har jobbet hos Balkongentreprenøren AS i mange år.

Balkongentreprenøren deler hvert kvartal ut en utmerkelse til en ansatt som har utvist en ekstra flott innsats. Kriteriene er evnen til å arbeide selvstendig, vise initiativ, ha en positiv holdning og fremstå som en motiverende og dyktig kollega. Selskapets ledelse kommer i fellesskap med alle de øvrige ansatte frem til hvem som fortjener å bli nominert. Blant disse blir det valgt en vinner. I kva rtalet vi har bak oss går utmerkelsen til Piotr Smyda (bildet). Vi gratulerer.