Holder tidsplanen i Nyegården

I et drøyt halvår har Balkongentreprenøren arbeidet med modernisering av Nye Nyegården borettslag på Laksevåg i Bergen. Borettslaget, som ble bygget i 1964, har i snart 60 år tatt i mot mye regn og vind.

Borettslaget med 82 leiligheter fordelt på to blokker gikk gjennom en rehabilitering for 30 år siden. Da ble det etterisolert og bygningsmasssen fikk steni-plater og også montert nye, åpne altaner, ifølge Frode Liseth i OBOS. Liseth sier at styret i borettslaget har vært aktive med tanke på vedlikehold. I 2015 ble alle vann- og avløpsrør fornyet.

Estimert levetid på 60 år

Balkongentreprenøren gikk før sommeren i gang med takarbeider og skal fortsette arbeidet til borettslaget er ferdig del-rehabilitert og fått nye helsårsbalkonger. De nye innglassede balkongene er også et klimatiltak som reduserer strømutgiftene til andelseierne. Kostandsrammen er rundt 60 millioner kroner, og balkongene har en estimert levetid på 60 år. 

Balkongentreprenøren holder fremdriftsplanen


– Vi startet arbeidet før sommeren. Før vi går i gang med helårsbalkongene har vi nå fokusert på bygningsmassen som enkelte steder er preget av vannskader, sier administrerende direktør Runar Soltveit i Balkongentreprenøren. 

Reduserer strømutgiftene

En annen dimensjon han trekker frem er besparelsene beboerne oppnår gjennom en såkalt klimavegg. Når balkongene er montert blir dette i praksis en klimavegg som gjør leilighetene lunere, og som har en tilleggseffekt utover den etterisoleringen som finner sted.

Runar Soltveit i Balkongentreprenøren i samtale med Bård Folke Fredriksen, adm.dir i NBBL

– I borettslag som har passert 50 år er det helt vanlig at det trekker vind inn i leilighetene og at vann skader betongen. Dermed blir det særlig kostbart om det ikke rehabiliteres og fornyes. Basert på erfaring fra de siste prosjektene vi har levert, blir utgifter til oppvarming redusert med inntil 50 prosent etter en del-rehabilitering som inkluderer helårsbalkonger, sier Soltveit.