Byggfakta.no: Oppgraderte verneverdige blokker i Drammen

Bilde av renovert blokk
Åshøgda borettslag i Drammen er et visningsprosjekt i Sverige

Drammen kommune avviste først planene for rehabilitering og fornyelse av Åshøgda borettslag i Drammen, men aksepterte det reviderte forslaget, dersom større og innglassede balkonger om teglsteinen på de tre blokkene ble bevart.

Les mer her