Blir Construction Manager

Slawomir Maciejak (40) blir Construction Manager i Balkongentreprenøren. Stillingen innebærer at han koordinerer de ulike prosjektene i Norge. 

Maciejak har arbeidet i Balkongentreprenøren i cirka 15 år, og startet i den nye stillingen i januar i år.

Struktur og effektivitet

– I løpet av de siste 15 årene har jeg opparbeidet meg mye kompetanse om byggeprosesser og samhandling. Hensikten i den nye stillingen er å strukturere de ulike prosessene og dermed oppnå enda mer effektivitet i byggeprosjektene, sier han. 

Styreleder Nils Atle Torsvik er fornøyd med at virksomheten har fått på plass en kunnskapsrik Construction Manager. 

Balkongentreprenøren
Nils Atle Torsvik, styreleder i Balkongentreprenøren

Kvalitetstegn

– Vi har aldri hatt flere prosjekter gående, og det er helt avgjørende at vi har en koordinator som har innsikt og beslutningsmyndighet i hver eneste prosjekt. Vi har anleggsvirksomhet i flere byer og det nødvendiggjør rollen som Construction Manager, sier Torsvik.


– At Slawomir kjenner produksjonen, prosessene og den enkelte medarbeider er kvalitetstegn, og han nyter stor tillit hos kolleger, kunder og leverandører. I tillegg er det en kortreist ansettelse med høy kompetanse all den tid han har vært i virksomheten i svært mange år, fastslår styrelederen.