Betongen “ruster” – gir beboerne nye balkonger

Skrukkerød borettslag i Porsgrunn river ned samtlige balkonger og gir beboerne nær tre ganger større balkonger som i tillegg er innglasset.

Prosjektet har en verdi på rundt 30 millioner kroner. Skrukkerød borettslag med 108 leiligheter ligger i Sykehusveien i Porsgrunn og ble bygget på midten av 1960-tallet. Prosjektleder Geir Rune Lien i Porsgrunn, Bamble, Borgestad Boligbyggelag (PBBL) er klar på at blokkene nå er moden for rehabilitering. 

Vann i betongen

– Etter så mange år skjer det en aldringsprosess i betongen. Vanninntregning gjør at betongen mister  evnen til å beskytte armeringsjern som i neste omgang ruster. Det er normalen etter nærmere 60 år i all slags vær, sier Lien. 

Geir Rune Lien er prosjektleder i PBBL

Rehabiliteringen starter så snart Porsgrunn kommune gir klarsignal om igangsetting. Det er estimert at byggeperioden vil ta ett år. Lien legger ikke skjul på at mange eldre borettslag i regionen har et “visst etterslep” på vedlikehold. Samtidig ser han fordeler ved ikke å respondere for raskt med enkelttiltak. 

Ny fasade

– Når det først settes i gang et prosjekt er det viktig at mest mulig tas. Vi vil i tillegg få ny fasade bak balkongene. Gjennom denne rehabiliteringen blir leilighetene også mer energieffektive, og estetisk vil det se ut som et helt nytt borettslag, sier Lien. 

Styreleder i Skrukkerød, Ken Morgan Nordeide, gleder seg til arbeidet starter. Han har en forventning om at andelseierne blir fornøyde. Balkongene kan nemlig brukes hele året. I tillegg har han en forventning om at verdien på leilighetene øker.

Ken Morgan Nordeide er styreleder i Skrukkerød borettslag

Merker verdiøkning

– At det er verdiøkning merker vi allerede nå. Erfaringen fra andre borettslag er at verdiøkningen er nokså markant etter en slik rehabilitering, sier han. Nordeide påpeker dessuten at behovet for fremtidig vedlikehold blir vesentlig redusert. I dag er fasaden bygget i tre mens treverket vil nå bli erstattet av plater som ikke trenger samme vedlikehold. 

– Nå som vi først har vedtatt prosjektet, er det fint å komme i gang så raskt som mulig, sier han.