10 år med rehabilitering av balkonger

Balkongentreprenøren er en gründerbedrift som feirer 10 års jubileum nå i 2019. Det er ingen selvfølge at en gründerbedrift oppnår en slik alder. Kun 27% overlever de 5 første årene (SSB) og bare 1 av 10 klarer å etablere selskaper som lever godt og fortsatt vokser ni år etter oppstart (Menon for DNB). Balkongentreprenøren står imidlertid sterkere enn noensinne. I 2014 etablerte vi en fokusstrategi med en visjon om å bli den ledende leverandøren av balkonger til borettslag og sameier i Norge innenfor rehabiliteringsmarkedet. Siden den gangen for 5 år siden har vi nesten femdoblet omsetningen. Nå i 2019 har vi nådd visjonen vi etablerte og er størst i Norge innen vår nisje.

Hva skyldes dette? 

Årsakene er nok sammensatte. Vi har hatt sterkt fokus på å rekruttere de beste medarbeiderne, og vi har blitt heiet frem av leverandører og samarbeidspartnere. Organisasjonsutvikling, kulturbygging og kompetanseløft har stått sentralt. Allikevel har nok mye av kjernen i vår eksistens vært å tenke annerledes og gjerne litt utradisjonelt. Annerledes i den forstand at vi som en mindre entreprenør skal tenke utover vår egen virksomhet, fokusere enda mer tverrfaglig for å skape synergier og gjerne utfordre de ulike markedsaktørene i bransjen til å bli med på disse tankene. De fleste nisjeleverandører kan nok lett bli navlebeskuende, noe som er naturlig for å spisse egen kompetanse og utvikling. Vi er imidlertid av den oppfatning at vi er en del av noe større. Dette gjør at vi må tenke større. Her har på mange måter Balkongentreprenøren vært en «gamechanger». Vi vil bidra til en positiv utvikling sammen med andre. Det har vært svært tilfredsstillende å oppleve den positive responsen fra samarbeidspartnere og leverandører så vel som etablerte og potensielle kunder.

Selskapet har vært gjennom en utfordrende reise der vi har forsøkt å være visjonære, og samtidig tenkt på utvikling og kvalitet i alle ledd. Den fagmessige utførelsen skal alltid være optimal på det vi leverer. Derfor er vi bevisste på å rekruttere de beste håndverkerne til å gjennomføre prosjektene våre. Faste ansatte som er flinke og pliktoppfyllende, og med mange års erfaring er en god begynnelse for å skape en god kultur i prosjektene og videreutvikle denne.

Vi har dessuten hatt et ganske så formidabelt fokus på salg. Bevisste salgs- og markedsstrategier er den viktigste suksessfaktoren for måloppnåelse fordi uten salg stopper produksjonen. Vårt salgsfokus ligger i samspillet med kundene. Prosjekt selger prosjekt, og et godt prosjekt legger grunnlaget for økt salgsvolum. 

Seminaret  «Vi fornyer Bergen» som ble arrangert av oss i samarbeid med Rexir gruppen høsten 2018 ble en stor suksess. 200 representanter fra de store borettslagene i Hordaland, samt representanter fra boligbyggelagene i regionen var med på dette arrangementet der vi også hadde med over 30 utstillere fra bransjen. At vi som en nisjeleverandør kunne arrangere dette var nok noe som overrasket mange. Men så lenge den «gode hensikt» ligger i bunn så er det utrolig hva man kan få til. I tillegg har vi hatt mindre fagseminarer det tematikken har vært knyttet til bærekraftig utvikling og det grønne skiftet innen rehabilitering i bygg og anleggsbransjen. Igjen opplever vi at små og mellomstore entreprenører kan fremstå innovativt ved å invitere andre aktører til vårt nisjemarked. Det er gledelig og det gjør oss stolte. 

Mange ønsker å bistå med sin kompetanse for å løfte bygningsmassene til borettslagene inn i fremtiden. Gode og fremtidsrettede rehabiliteringsprosjekter sikrer investeringen til hver enkelt andelseier.  Dette er et svært viktig arbeid. Her spiller boligbyggelagene en avgjørende rolle. Vi opplever at mange boligbyggelag aktivt arbeider for sine medlemmer og er opptatt av å bistå borettslagene til å møte morgendagens utfordringer mtp rehabilitering og oppgradering. Det er veldig bra. 

Borettslaget og andelseierne er tjent med varige og langsiktige løsninger. Derfor velger vi å ha fokus på bærekraftige, fremtidsrettede løsninger med lang levetid. Dette har også med finansiering å gjøre. Lang levetid gjør at bankene kan tilby lang lånetid. Dette gir enda større muligheter til å få en rehabilitering som tilfører laget en vesentlig større verdi enn tradisjonelle løsninger.   

Vi har som selskap gjort oss mange tanker og refleksjoner gjennom disse 10 årene. Allikevel ender vi opp med følgende konklusjon:

Det er kundene som har vært viktigst. Uten tillit hos våre kunder hadde vi ikke vært her vi er i dag. Våre kunder har vist oss stor tillit og det er vi svært takknemlige for.

Mvh

Runar Soltveit, adm. dir
Balkongentreprenøren AS