Renoveres for 50 millioner

Posted on Oct 28, 2011 in Nyheter
Renoveres for 50 millioner

Høyblokkene på Gruben er 40 år gamle. Nå skal de få et realt fasadeløft. Høyblokkene på Gruben er bygget som en betongkonstruksjon med fasadekledning av teglstein. Denne teglfasaden lekker nå som en sil og det er nødvendig med store utbedringsarbeider. Les mer i RanaBlad